495-LK-Singapore Travel Guide – Must See Attractions – HD

Mời bà con bạn bè thân hữu , nhất là các bạn cao niên , điều kiện sức khỏe không cho phép đi đó đi đây -Mời du lịch thăm viếng thành phố sạch sẽ, đẹp nhất Á châu : SINGAPORE- Quý vị muốn xem phụ đề tiếng Anh thì bấm vào “cc” video sẽ hiện ra-LK