How to buy MRT ticket in Singapore.

วิธีการชื้อตั๋วรถไฟใต้ดินในสิงคโปร์
ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมาจากบ้านเราหรอก
แต่อยู่กรุงเทพฯ ไม่กล้าถ่าย เดี๋ยวเค้าหาว่าโง่
ไปทำเมืองอื่น ไม่มีใครด่า อิอิ

ปล. เวลาซื้อตั๋ว จะมีค่ามัดจำบัตร $1 ซึ่งจะต้องเอาบัตรมาคืนตู้ที่สถานีปลายทางครับผม